<<<
Het Rijke Roomse Leven
>>>
Kelk en kruisbeeld
Terug naar overzichtLinksboven de kelk van Pastoor De Glas (Eerde). Linksmidden het kruisbeeld van de Udense kunstenaar
Frans van der Wijst (1929–1915).FotoAlbumManager (©2005 Marco Huysmans)